Comet Office

New & Event

คอมเซิร์ฟสยามจัดกิจกรรมอบรมการสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่วิทยุการบิน

Posted on January 30, 2017
งานสัมมนา

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560 บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด ได้จัดอบรมหลักสูตรการสื่อสาร ให้กับเจ้าหน้าที่ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด โดยมีคุณประเสริฐ เส้งคง ผู้จัดการฝ่ายการปฏิบัติการระบบ บริษัท คอมเซิร์ฟ สยาม จำกัด บรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับระบบสื่อสารในครั้งนี้ ณ ห้องประชุม 1 บริษัท Comet Office จำกัด นอกจากนี้ยังได้ร่วมรับประทานอาหารกลางวันกันที่ร้านอาหาร The Clock Out ร้านอาหารสไตล์ยูโรเปี้ยน-ฟิวชั่น.

Leave Comment