Comet Office

New & Event

สำนักงานส่วนตัว (Private Office) ขนาดเล็ก สำหรับ 1-3 ท่าน

Posted on มิถุนายน 25, 2016

สำนักงานส่วนตัว ขนาดสูงสุดถึง 11.4 ตารางเมตร สำหรับ 1-3 คน เหมาะกับธุรกิจ SME ที่ใช้พื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและต้องการพื้นที่นที่ส่วนกลางที่มาขึ้นเพื่อการเริ่มต้นธุรกิจของคุณ (เรายังมีบริการให้คุณสามารถปรับแบบแปลนห้องตามที่ต้องการได้ เพียงติดต่อเราวันนี้)